Jumat, 15 November 2013

5 Hukum Seputar Kelahiran Bayi


5 Hukum Seputar Kelahiran Bayi

Islam sebagai agama yang menggariskan panduan hidup yang sempurna patut dijadikan pedoman kepada semua penganutnya. Adab-adab menyambut kelahiran bayi yang menjadi amalan untuk semua orangtua yang menunggu kelahiran anak.

Adapun Hukum Tentang kelahiran Bayi, sebagai berikut : 

1.  Siapa Yang Berhak Menangani Urusan Persalinan ?
Orang yang berhak menangani persalian adalah wanita yang berpengalaman dalam bidang ini yang biasa disebut Bidan, tetapi apabila kondisi sangat darurat seperti seorang wanita yang pandai dalam bidang tsb. maka bisa juga persalinan ditangani oleh dokter pria yang sudah di pertimbangkan batasan-batasan dalam hukum nazhar ( melihat wanita ). 

2.  Anjuran Bergembira & Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Bayi
Jika terdengar tangis seorang bayi yang baru lahir, maka semua wanita yang menuggu kelahiran tsb atau siapa saja yang berada didekatnya dianjurkan untuk memberikan kabar gembira kapada orangtua bayi tsb.
Allah SWT, Berfirman tentang kisah nabi Ibrahim AS: "Maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang yang amat sabar ( As- Shaffa :101 )
Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman :
       " Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan ( kelahiran ) seorang anak yang menjadi orangtua yang alim " ( Al- Hijr 53 )
Allah Swt, juga berfirman :
         " Hai Zakariya sesunggunya kami memberi kabar gembira kepadamu ( dengan kelahiran ) seorang anak yang bernama Yahya " ( Q.S Maryam : 7 )
karena ucapan selamat ini mengandung doa agar dia mendapatkan kebaikan di dunia dan akherat

3. Hukum Adzan Di Telinga Kanan Bayi & Iqamat di telinga Kirinya
Seorang bayi yang baru lahir wajib untuk di adzani ditelinga kanan bayi tsb dan iqamat di telinga kirinya. diantaranya ada hadist Abu Rafi RA yang mengatakan, "Aku melihat Rasulullah saw mengumandangkan adzan di telinga Al-Hasan Bin Ali sesaat setelah dilahirkan oleh Fatimah.

4. Anjuran Melakukan Tahnik Terhadap Bayi
Adapun Anjuran melakukan Tahnik terhadap bayi yang baru lahir dapat dilakukan dengan cara mengunyah buah kurma lalu mengoleskannya pada bibir bagian dalam bayi. Abu Musa ra : "Mengatakan Rasulullah pernah melakukan hal tersebut & mendoakan agar anak pertamaku mendapat berkah.

5. Anjuran Mengerjakan Aqiqah 
Bedasarkan istilah syariat, Aqiqah adalah sembelihan ( kambing ) yang dilakukan untuk merayakan kelahiran bayi. Imam Ibnu Qoyim menyatakan dari Abu Umar bahwa "Sesungguhnya kambing yang disembelih itu disebut Aqiqah."  karena rambut si bayi di cukur pada saat kambing di sembelih. Al-Jauhari berkata "mengaqiqahkan anak, artinya menyembelih kambing pada hari ke tujuh dari hari kelahirannya. 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jadwal Shalat